• Slajd
  • Slajd

Konkurs plastyczny

w ramach kampanii społecznej

"Rodzina zastępcza. Powołanie, które niesie miłość"

Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci w wieku 6−15 lat.
Konkurs organizowany jest w ramach kampanii społecznej "Rodzina zastępcza. Powołanie, które niesie miłość",
mającej na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego.
Celem konkursu jest wyłonienie pracy która zostanie wykorzystana w w/w kampanii. Zachęcamy do stworzenia autorskiego rysunku, przedstawiającego rodzinę.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane w ramach wystawy.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia uczestnika

Zgoda na wykorzystanie wizerunku